Suomen vanhan musiikin liitto: Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2018

Hei kaikki jäsenet ja muut lukijat,

Vuoden 2018 koittaessa koittaa myös toinen vuoteni Suomen vanhan musiikin liiton puheenjohtajana. Kiitän kunniasta ja luottamuksesta ja toivon voivani edelleen olla tämän luottamuksen arvoinen.

Tuon terveiset vanhan musiikin liiton sääntömääräisestä kevätkokouksesta, joka tällä kertaa järjestettiin lauantaina 20.1. Oulun musiikkikeskuksessa, Oulun vanhan musiikin festivaalin yhteydessä. Festivaalin konserttien ja kokouksemme lisäksi samassa rysäyksessä järjestettiin Fibo Collegiumin ja paikallisten musiikkioppilaitosten yhteinen Oulu Grosso, nokkahuilisteja eri puolilta maata yhteen kokoava Suomen nokkahuiluseuran katselmus kursseineen, sekä kaikkia paikallaolijoita yhdistänyt Barokkibakkanaali-ilta, jossa viihdyttiin yhdessä ruoan, juoman ja soiton parissa. Kiitokset kaikille järjestäjille ja mukanaolijoille!

Hallituksen kokoonpano vunna 2018 on seuraava:

 • hallituksen puheenjohtaja Matias Häkkinen
 • varapuheenjohtaja Elina Aho-Kuusama
 • sihteeri ja jäsensihteeri Armi Temmes
 • rahastonhoitaja Pekka Silén
 • nettivastaava Maria Saari
 • jäseniä Johanna Leponiemi ja Sinikka Ala-Leppilampi
 • varajäseniä Maritta Heliö ja Jarmo Julkunen

Suomen vanhan musiikin liiton toimintavuosi 2018 on siis käynnistynyt. Eräs tämän vuoden pääfokuksista tulee olemaan jäsenjärjestöjen toiminnan tilastoinnin aloittaminen. Tämän tarkoituksena on pystyä antamaan ulospäin selkeää faktatietoa vanhan musiikin alan toiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Julkaisemme lähiviikkoina kyselylomakkeen, jossa tiedustelemme vanhan musiikin toimijoiden vuoden 2017 toiminnan avainlukuja (tapahtumien määrä, yleisömäärä, budjetti eri rahoituslajeineen, taiteilijamäärä ym.). Otamme mielellämme vastaan myös palautetta asiaan liittyen, kun systeemi on saatu käyntiin.

Kulttuurin valtionrahoituksen uudistamista valmistellut työryhmä jätti alkuvuodesta mietintönsä kulttuuriministeri Terholle. Kyseinen uudistus on ehdottomasti suurin muutos suomalaisen esittävän taiteen rahoituksen järjestämisessä yli kahteenkymmeneen vuoteen. Ennen kuin eduskunta lopulta ottaa kantaa tähän lakiehdotukseen, tulee vielä tapahtumaan paljon, varsinkin keskustelumielessä. Kannustaisinkin kaikkia vanhan musiikin alan toimijoita tutustumaan ehdotukseen ja ottamaan osaa keskusteluun. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että uudistusehdotus on potentiaalisesti suotuisa vanhan musiikin alalle. Vanhan musiikin liitto voisi hyvinkin ottaa tähän virallisestikin kantaa jäsenistön niin toivoessa.

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-541-9

Toivotan kaikki vanhat ja uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan ideoimaan Suomen vanhan musiikin liiton toimintaa, jotta saisimme yhdistyksen toiminnan palvelemaan sekä jäsenistön että koko alan hyötyä ja iloa mahdollisimman monipuolisesti. Ottakaa yhteyttä vaikkapa osoitteeseen puheenjohtaja@svamuli.fi.

Muistuttaisin kaikkia lukijoita liiton toiminnasta kolmella linkillä:

1) Keskustelusivu Facebookissa. Täällä saa keskustella ja kysellä kaikesta alaan liittyvästä. Paikalla puheenjohtajan ja hallituksen lisäksi runsaasti jäseniä ja ei-jäseniä.

https://www.facebook.com/groups/svamuli/?fref=ts

2) Konserttikalenteri, johon pyydämme ilmoittamaan kaikki vanhan musiikin alan konsertit ja tapahtumat koko maassa.

http://svamuli.fi/ilmoita-tapahtumasta/

3) Vanhojen kosketinsoitinten kartoitus. Tänne pyydetään vastauksia kaikilta, jotka omistavat, käyttävät tai tuntevat cembaloita, pikku-urkuja, klavikordeja, fortepianoja tai muita vanhan musiikin toimintaan liittyviä kosketinsoittimia. Lisätietoja linkin takaa löytyvässä kuvauksessa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCHJvrUSCFNntOISB3BU-be2lKe2puiWyFWE5lxcB1HJGgg/viewform

Antoisaa alkanutta vuotta!

Matias Häkkinen, Suomen vanhan musiikin liiton puheenjohtaja

Mikä on BarokkiKuopio?

[Julkaistu sivustolla www.barokkikuopio.com/blogi]

BarokkiKuopio - Musiikkia kaikilla kielillä

BarokkiKuopio on savolainen vanhan musiikin festivaali, joka järjestetään joka heinäkuu.

Festivaalin perusti vuonna 2005 viola da gamban soittaja Markus Kuikka ja se on sittemmin järjestetty säännöllisesti joka kesä, yhteensä kolmetoista kertaa. Vuonna 2017 taiteellisena johtajana aloitti cembalisti ja kapellimestari Matias Häkkinen. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat vuosien varrella olleet Kuopion seurakuntayhtymä (erityisesti Männistön ja Puijon seurakunnat, sekä Tuomiokirkkoseurakunta), Kuopion kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Musiikin edistämissäätiö ja Kulttuuriyhdistys Café Barock ry.

BarokkiKuopio tuo vanhaa musiikkia paikallisille pohjoissavolaisille, festivaalin ajaksi paikalle matkustaville ja Pohjois-Savossa muuten vain vieraileville sen kaikissa mahdollisissa muodoissa. Musiikinystävät laidoilta keskelle, sekä aina sivuhaaroihin asti löytävät varmasti itselleen mieluisia konsertteja ja tapahtumia:

 • Perinteisiä vanhan musiikin konsertteja erilaisilla kokoonpanoilla sooloresitaaleista orkesteri- ja kuorokonsertteihin konserttisaleissa ja kirkoissa
 • Kokeilevia konsertteja erilaisissa tapahtumapaikoissa (nykymusiikkia, live-elektroniikkaa, improvisaatiota, rock-musiikkia, kansanmusiikkia)
 • Kahvila-, kapakka- ja puistosoittoa vanhoilla soittimilla
 • Historiallisia jumalanpalveluksia asiaankuuluvalla musiikilla
 • Lastenmusiikkia, sekä satutunteja vanhalla musiikilla maustettuna, lapsille ja aikuisille

Mitä on vanha musiikki?

Yhtäältä BarokkiKuopiossa tunnustellaan ja kokeillaan vanhan musiikin rajoja. Vanha musiikki määritellään BarokkiKuopiossa niin, että jokainen musiikki, aika ja ajatus, jota käsitellään sen omista lähtökohdista on vanhaa musiikkia. Tähän määritelmään sopivat vaikkapa Sibelius 1900-luvun alkupuolen soittimilla suolikielin, Elvis 1950-luvun äänentoistolaitteilla, tai vaikkapa englantilainen renessanssimusiikki asiaan kuuluvalla gambayhtyeellä.

Toisaalta kaikki nykymuodoistaan poikkeavat soitinversiot, tai sukupuuttoon jossakin vaiheessa kuolleet soittimet ovat tervetulleita näyttämään sen, mihin ne pystyvät ja minkälaisia uusia ja odottamattomia sointeja ja värejä niillä voi saada aikaan. Doorsia barokkifagoteilla tai Debussy'ä nokkahuilulla vaikkapa.

(Lisää aiheesta taiteellisen johtajamme Matias Häkkisen blogitekstissä Suomen vanhan musiikin liiton sivuilla: Mitä on vanha musiikki?)

BarokkiKuopion tapahtumissa on käynyt vuosittain yhteensä suunnilleen tuhat musiikinystävää, kokeilijaa, epäilijää ja paikalle osujaa. Festivaali laajenee ja vakiintuu tulevina vuosina ja vuodelle 2018 yleisötavoite onkin jo 2 000 henkeä. Tapahtumia on festivaaliviikon aikana vuosittain reilut kymmenen kappaletta. Tulevaisuudessa BarokkiKuopio levittäytyy ajallisesti ja paikallisesti myös festivaaliviikon ulkopuolelle, sekä Kuopion kaupunkialueelta myös muualle Savoon.

Festivaalin vastuullinen tuottajaorganisaatio on BarokkiKuopion kannatusyhdistys ry.

 

BarokkiKuopio 2017 - taiteellisen johtajan kiitokset

[Julkaistu sivustolla www.barokkikuopio.com/blogi]

Hei kaikki taiteilijat, järjestäjät, yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset ja ennen kaikkea loistava yleisömme!

BarokkiKuopio-festivaalin taiteellisena johtajana haluan välittää lämpimät kiitokseni kaikille mukana olleille tahoille vuoden 2017 loistavasta ja riemukkaasta festivaalista. Oli suuri ilo saada olla mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä hienoa ja valtavan monipuolista tapahtumaviikkoa. Tapahtumia oli monenlaisia ja jokainen löysi omanlaisensa yleisön. Taiteilijat tekivät aivan valtavan hienoa työtä, konsertit olivat aivan ensiluokkaisia. Organisaatio toimi kuin rasvattu ja kaikille tehtäville löytyi loistavat tekijät. Mitä suurimmat kiitokset ihan kaikille!

Erityinen kiitos kuuluu luonnollisesti myös aineellisen tuen antajille, eli tänä vuonna Kuopion seurakuntayhtymälle (erityisesti Männistön, Puijon ja Tuomioseurakunnalle), Kuopion kaupungille, Taiteen edistämiskeskukselle ja Musiikin edistämissäätiölle.

Ensi vuoden festivaalin suunnittelu on jo pitkällä ja kesän 2018 BarokkiKuopion ohjelma ja ajankohta pyritään julkaisemaan vuodenvaihteessa.

Mukavaa kesänjatkoa kaikille ja näkemisiin vanhan musiikin tapahtumissa pitkin vuotta - ja viimeistään sitten ensi kesänä Kuopiossa!

Matias Häkkinen

ps. Tässä vielä musiikillinen tervehdys festivaaliltamme videon muodossa.

 

BarokkiKuopio-festivaalin taiteellisen johtajan terveiset

http://www.barokkikuopio.com/blogi

Olen valinnut kesällä 2017 musisoitavan kolmannentoista BarokkiKuopio-festivaalin teemaksi käsiteparin consort/yhdessä. Tämä teema valikoitui tälle vuodelle erityisesti siksi, että nyt aloittaessani uutena taiteellisena johtajana tämän perinteikkään festivaalin keulakuvana on tärkeää oppia aikaisempien tekijöiden kokemuksista ja toisaalta löytää hyvät toimintatavat ja taiteellinen linja tulevaisuutta varten. Tähän tarvitaan yhdessä tekemistä ja olemista yli sukupolvien, koulukuntien, ammattikuntien ja maantieteellisten rajojen. Consort puolestaan on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa 1500- ja 1600-luvuilla suosiossa ollutta moniäänistä musisointia, jossa jaetaan soittajille yhden soitinperheen erikokoiset versiot, joilla yhdessä saadaan katettua tilanteen vaatima ääniala. Se tarkoittaa myös mm. hallitsijan kumppania, seuralaista, laivasaattuetta, yhteisymmärrystä ja seuruetta. Tärkeintä tässä perinteessä on yhdessä jaettu säveltaidekokemus, usein myös kotioloissa ja kamaritiloissa, ei niinkään konserttisalin lavalta suurille yleisöille jaettuna. Nykyään lähimpänä consort-tyyppistä kokoonpanoa on viuluperheen erikokoisista edustajista koostuva jousikvartetti.
 
Consort-soitto on ollut alusta asti keskeinen osa BarokkiKuopio-festivaalia erityisesti viola da gamba -perheen soitinten osalta, sillä tapahtuman perustaja ja pitkäaikainen taiteellinen johtaja Markus Kuikka on nimenomaan tämän soittimen ja sen yhtyesoitin taitaja ja edistäjä. Tämän vuoden BarokkiKuopio-festivaalin ohjelmassa teema consort/yhdessä näkyy konserteissa hyvin monella tavalla: selkeimpinä esimerkkeinä ovat nokkahuiluyhtye Q Consortin ja BarokkiKuopion perustaja Markus Kuikan luotsaaman gambayhtye Jaye Consortinomat konsertit. Sen lisäksi lauantai-iltana kuullaan fantastisen ja säkenöivän sopraano Tuuli Lindebergin kanssa Ensemble Nylandian renessanssikokoonpanoa, joka on rakennettu Q Consortin ja Eloisa Consortin yhdistelmän pohjalta.

Myös yksin musisoiminen on yhdessäoloa. Silloin voi keskustella vaikkapa oman sisäisen itsensä kanssa - tai yleisön, luonnon, maailmankaikkeuden tai aikojen yli säveltäjien ja aiempien soittajapolvien kanssa. Petri Arvon Yhden miehen consort peilaa tavallisesti useamman soittajan hoitamia tehtäviä omaan soittoonsa käyttäen myös moderneja teknisiä apuvälineitä. Perheen sisäistä yhdessä tekemistä edustaa Antikaisen siskosten Couperinin muusikkodynastian tuotosten ympärille rakentuva kahden cembalon ja kahden cembalistin konsertti. Tuuli Lindebergin ja Matias Häkkisen laulu-cembalo -duokonsertti puolestaan näyttää sen, miten pitkäaikainen taiteellinen työskentely ja luottamus mahdollistaa esiintymistilanteessa spontaanin heittäytymisen joka tuo usein muusikoista esiin parhaat puolet ja yleisön kannalta kiinnostavimmat hetket.
 
 
Vanhaa musiikkia pääsee kokemaan myös hiukan vähemmän konserttimaisissa muodoissa. Festivaalin aikana järjestetään mm. barokkisatutunti, jossa yhdistyvät tarinat sanallisine mielikuvituskuvineen, ulkoilmasoittoa, musiikkia valokuvataiteen lomassa ja Café Barockin iltakeikka Ravintola Pannuhuoneella. Aivan uutena teemapäivänä tämän kesän festivaalilla on Kuopio-päivä heti festivaalin alussa. Silloin pääsevät estradille paikalliset vanhan musiikin taitajat ja tekijät. Pyrimme rakentamaan festivaalin ajaksi paikallisista ja vierailevista taiteilijoista yhdessä tiiviin taiteilijayhteisön, jonka läsnäolo kaupungilla ja esiintymiset konserteissa luovat tunnelmaa ja vetovoimaa, joka houkuttelee paikalle uusia ja vanhoja yleisöjä sekä Pohjois-Savon alueelta että laajasti muualtakin. Kutsumme siis kolmannentoista kerran teidät kaikki mukaan BarokkiKuopioon: uudet ja vanhat festivaalikävijät, barokkimusiikin ystävät, uteliaat kokeilijat ja epäilijätkin olette kaikki sydämellisesti tervetulleita kokemaan yhteisiä musiikkielämyksiä 28.6.-2.7. eri puolille Kuopiota. Tervetuloa!
 
Matias Häkkinen, taiteellinen johtaja

Suomen vanhan musiikin liiton blogi: Uuden puheenjohtajan terveiset

http://svamuli.fi/uuden-puheenjohtajan-terveiset/

 

Hei kaikki jäsenet ja muut lukijat,

Kirjoitan nyt ensimmäisen kerran Suomen vanhan musiikin liitto ry:n puheenjohtajana. Kiitän kunniasta ja minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Toivon voivani olla tämän luottamuksen arvoinen ja pyrin toimillani tässä asemassa olemaan hyödyksi ja iloksi yhdistyksen jäsenistölle, musiikkialalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle mahdollisuuksien mukaan ottamalla osaa mahdollisimman moneen keskusteluun ja tapahtumaan, sekä seuraamalla tiiviisti kulttuuripoliittista ilmapiiriä meillä ja muualla. Yksin ei kukaan meistä pärjää, joten kutsun teidät kaikki mukaan yhdistyksemme toimintaan parhaaksi näkemällänne tavalla. Olkaamme yhteydessä!

Kapinaliikkeestä lähtökohdaksi

Vanhan musiikin liike, periodisoittaminen, historiallisesti informoitu esittämiskäytäntö, varsinkin aiemmin myös autenttisuusliike. Nämä ovat entisiä ja nykyisiä nimityksiä ilmiölle, jossa on pohjimmiltaan kyse maailmojen moninaisuuden tunnistamisesta ja jokaisen tilanteen tarkastelemisesta sen omista lähtökohdista sen sijaan, että katsottaisiin ajan kulumista aina automaattisesti uuden paremmuutena ja vanhan hylkäämisenä. Toinen tapa hahmottaa ilmiön luonne on pyrkimys ymmärtää muotien mekanismeja kulloisenkin muodin noudattamisen sijaan.

Eri musiikkien soittaminen asiaankuuluvilla tyyleillä ja soittimilla ei ole aivan uusi keksintö. Kesti kuitenkin kymmeniä vuosia ennen kuin tämän alan pioneerien työn hedelmät saatiin kaikkien ulottuville niin, että soittajat ja yleisöt voivat niistä nauttia käytännössä kaikkialla maailmassa. Haluan esittää tässä oman näkemykseni vanhan musiikin alan voitokkaasta historiasta: Voidaan ajatella, että nyt mukaan tulevat edustavat neljättä sukupolvea. Tässä esittämäni jaottelu on omani, mutta ajatukset eivät tietenkään ole yksin minun, vain minun suullani esitettyjä.

 • Esivanhempina modernille periodiliikkeelle toimivat soittimia ja musiikkia lopulta kuitenkin vain osaksi historiallisesti lähestyneet, ennen toista maailmansotaa toimineet Dolmetschit, Wanda Landowska, Casadessus’n suku ja muut. Aivan ensimmäiset entisten aikojen musiikkien henkiinherättämis- ja kertauspyrinnöt ulottuvat vähintään 1800-luvun ensimmäiselle puoliskolle ja osiltaan kauemmaskin.
 • Ensimmäinen varsinainen periodisoitinsukupolvi olivat nyt hiljalleen väistyvät 1950- ja 1960-luvuilla aloittanut Leonhardtien, Kuijkenien, Harnoncourtin ja kumppanien porukka, joka kokeilemalla ja suureksi osaksi itse opiskelivat vanhojen soitinten ja muusikillisten kielten maailmaa ensimmäistä kertaa nimenomaan historiallisista lähtökohdista.
 • Toinen sukupolvi ovat näiden edellämainittujen lukuisat oppilaat, jotka ovat vieneet esteettisen relativismin ja historiatietoisuuden ilosanoman vanhoista keskuksista omiin piireihinsä.
 • Kolmatta sukupolvea edustaa vielä paljon suurempi joukko toisen sukupolven ympäri maailmaa kasvattamia, periodiestetiikan jo selkeästi itsenäisenä koulutussuuntana ja automaattisesti relevanttina erityisalana kokeneet muusikot.
 • Neljäs sukupolvi on vaikeammin määriteltävissä. Ympyrä on nimittäin sulkeutunut. Nyt kehittymässä oleva sukupolvi olemme me kaikki koko klassisen musiikin alalla. Oppi ja vaikutteet virtaavat joka suuntaan ja ihmiset lisäkouluttautuvat yhä elämänmittaisemmin eri vaiheissa musiikillista uraansa, myös vanhan musiikin erityisalueille.

Tämän ylläolevan sukupolviluetteloksi kirjoitetun kehityslinjan kautta näkisin, että periodiliike kapinaliikkeenä yksisilmäisyyttä vastaan on saanut aikaan kokonaisen vallankumouksen myös itsensä ulkopuolella. Muusikoiden erikoistuminen tiettyihin tyyleihin tai ilmiöihin ei ole enää erityisen harvinaista, ja toisaalta musiikillinen monikielisyys ja -alaisuus on luonnollinen osa nykymuusikon ammattitaitoa. Tämä kehitys on varmasti suurelta osin periodiliikkeen vaikutusta ja vahvistaa sen historiallisen tarpeellisuuden ja tavoitteiden onnistumisen.

Vanhan musiikin ala maailmalla ja Suomessa on kokenut viime vuosikymmeninä voimakkaan laajentumis- ja valtavirtaistumiskehityksen. Sen myötä soittajat ja yleisöt ovat saaneet valtavan määrän uutta soitettavaa, pohdittavaa, tutkittavaa ja kuultavaa ja uusia tapoja tehdä ja kokea musiikkeja. Musiikin maailma ei ole enää entisensä. Tilanne on pluralistisen musiikkikäsityksen kannalta monella tavalla aivan erinomainen, mutta pitkäaikainen kokemus ”marginaalin marginaalista” käsin toimimisesta on johtanut vanhan musiikin alan sisällä mielestäni hiukan jämähtäneeseen identiteettikäsitykseen.

Erityisalamme on siis saapunut tienhaaraan ja mielestäni nyt on aika valita seuraava suunta. Vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäinen mahdollisuus on se, että otetaan lähtökohdaksi kapinaliikkeen voitto ja ajatellaan, että nyt klassisen musiikin maailma on käytännössä periodisoitu. Enää vain pieni vähemmistö ajattelee kaikkia musiikkeja voitavan relevantisti esittää ottamatta huomioon eri aikojen ja tilanteiden omia lainalaisuuksia. Tämä ajattelutapa asettaa erillisen itsenäisen vanhan musiikin erityisalan tarpeellisuuden kyseenalaiseksi, sillä sen mukaan voidaan olettaa eri musiikkien pääsevän melko hyvin oikeuksiinsa ilman vain tiettyihin erityisaloihin keskittyviä erityisosaajia.

Toinen vaihtoehto edustaa jatkuvan vallankumouksen ajatusta. Se jättää mainitun sinänsä ansiokkaasti periodisoidun yleisklassisen musiikkikulttuurin nykyiseen valtavirta-asemaansa ja kaivautuu nykyistä vielä spesifimpiin sfääreihin, erikoistuu syvemmälle yksittäisiin tyyleihin, soitintyyppeihin, musiikinteoreettisiin ja -filosofisiin ilmiöihin, genreihin, rooleihin, tilanteisiin ja soittotapoihin. Tämä vahvistaisi erillisen vanhan musiikin alan ja sen koulutuksen tarvetta. Puhun nyt koko alan laajuisella tasolla, enkä väitä, etteikö Suomessa nykyiselläänkin olisi runsaasti erittäin korkeatasoisia vanhan musiikin tekijöitä ja opettajia. Periodimusiikkimaailman on mielestäni syytä valita vielä nykyistä kunnianhimoisempi polku kohti täsmällisiä tyylitajuja ja kielitaitoja satojen vuosien musiikit kattavalla työmaallamme.

Miten tästä eteenpäin?

Nyt kun paljon on jo saavutettu, on mielestäni erityisen tärkeää pohtia ja ottaa kantaa siihen, mitä periodisoittaja, barokkimuusikko tai vanhan musiikin toimija tänä päivänä pyrkii tekemään eri tavalla kuin joku muu. Vanhan musiikin alan on aika tunnistaa nykyinenpainoarvonsa, roolinsa ja tarpeensa.

Taiteellisten kysymysten lisäksi pitää tietysti ottaa aina huomioon myös maallisempi puoli. Toimintaedellytykset ovat alan kasvaessa ja toiminnan laajentuessa muuttuneet alati haastavammiksi, kun tekijöitä on vuosien varrella tullut jatkuvasti lisää, mutta jaettavissa olevan rahoituksen määrä ei ole merkittävästi muuttunut. Kuten kyllästymiseen asti on toistettu ja kuultu, kulttuurin rahoitusrakenne on murroksessa, eikä mikään varma ole enää varmaa. Vanhan musiikin alan suhteen tämä ei välttämättä ole ongelma, vaan mahdollisesti jopa hyödyllistä, sillä rahoituksen kriteereitä ja sen piiriin pääsemistä tullaan todennäköisesti pelisäännöiltään vapauttamaan ja selkiyttämään korostaen toiminnan laatua, määrää ja vaikuttavuutta eri tavalla kuin nykyjärjestelmässä, jolloin pitkälti jatkuvaan ja ennustettavaan julkiseen rahoitukseen perustuvien rakenteiden ulkopuolella toimiva alamme saattaa jopa päästä nykyistä parempaan asemaan. Taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen tähtäävää lainvalmistelutyötä tehdään paraikaa ja siihen liittyvissä keskusteluissa vanhan musiikin ala on ollut verrattain hyvin edustettuna. Sieltä ja muualtakin on saatu rohkaisevia uutisia tulevien taiteen rahoitusmallien kehittymisestä tunnistamaan myös erittäin keskeisesti freelancer-toimijoiden varassa pyörivän vanhan musiikin alueen olemassaolo ja tarpeet. Osa alamme toimijoista on viimeisimmillä rahoituskierroksilla jo saanut lisää pitkään anomaansa tukea, jonka kriteerit ja tarve on koettu täytettävän jo ennenkin. Tätä kehitystä tervehdimme ilolla. Keskusteluja jatketaan ja vaikuttamiseen pyritään osallistumaan jatkossa vähintään yhtä aktiivisesti kuin ennenkin.

Svamulin vuosi 2017

Suomen vanhan musiikin liitto ottaa vuonna 2017 uusia askelia kohti laajempaa vaikuttavuutta sekä jäsenistönsä että koko taidealan ja yhteiskunnan suhteen. Tavoitteena on löytää jäsenistöä innostavia ja hyödyttäviä tapoja varmistaa paras mahdollinen tuki ja arvostus vanhan musiikin erityisalojen toimijoille.

Edellisinä vuosina yhdistyksen talous on perustunut jäsenmaksutuottojen ja hyvin pienten menojen tasapainottamiseen. Toiminta on ollut melko kevyttä, mutta sitä on tarkoitus nyt laajentaa ja vakiinnuttaa. Yhdistyksemme laajentuvan toiminnan rahoitus vuodelle 2017 on vielä varmistumatta, sillä useimpien uusien toimintatapojen ehtona on opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettu valtakunnallisten kulttuurijärjestöjen toiminta-avustus. Sen kohtalo ratkeaa vasta alkukevään aikana. Toteutuessaan se mahdollistaisi aivan uuden vaihteen Suomen vanhan musiikin liiton toiminnan kirjoon ja laajuuteen. Sen avulla tulisi ajankohtaiseksi osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaaminen, ensi vaiheessa erityisesti tiedonkeruuta ja tiedottamista varten. Tähän liittyen suunnitellaan koko vanhan musiikin alaa koskevan tilastoinnin aloittamista. Samoin suunnitelmissa on valtakunnanlaajuisen kiertuetoiminnan käynnistäminen, sekä kaikkein parhaassa tapauksessa avustusten ja stipendien jakamisen aloittaminen. Muitakin uusia ja vanhoja toimintatapoja kehitetään, seuratkaa www.svamuli.fi -nettisivuja ja muita tiedotuskanavia.

Verkostoitumista, uusia vaikutuskanavia ja yhteistyökumppaneita kotimaassa ja ulkomailla etsitään ja yhdistyksen aktiivista läsnäoloa taidekeskustelun ja taidepoliittisen vaikuttamisen kentällä, sekä yhteydenpitoa jäsenistöltä ja jäsenistölle lisätään.

Hyvän uuden vuoden toivotukset

Toivotan kaikille Suomen vanhan musiikin liiton henkilö- ja yhteisöjäsenille, hallitukselle, sekä kaikille muillekin lukijoille hyvää, menestyksekästä ja onnellista uutta vuotta 2017. Älkäämme vaipuko synkkyyteen toinen toistaan seuraavien huonojen uutisten ja kehitysten edessä, vaan uskokaamme valoisaan tulevaisuuteen ja asioiden syklisyyteen. Edessämme on aivan varmasti jälleen myös hyviä aikoja!

Pariisissa 10.1.2017

Matias Häkkinen

POST SCRIPTUM

Toivotan kaikki vanhat ja uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan ideoimaan Suomen vanhan musiikin liiton toimintaa, jotta saisimme yhdistyksen toiminnan muodostettua palvelemaan sekä jäsenistön että koko alan hyötyä ja iloa mahdollisimman monipuolisesti. Ottakaa yhteyttä joko minuun tai osoitteeseen info(at)svamuli.fi.

Muista myös:

1) Keskustelusivu Facebookissa. Täällä saa keskustella ja kysellä kaikesta alaan liittyvästä. Paikalla puheenjohtajan ja hallituksen lisäksi runsaasti jäseniä ja ei-jäseniä.

https://www.facebook.com/groups/svamuli/?fref=ts

2) Svamulin konserttikalenteri, johon pyydämme ilmoittamaan kaikki vanhan musiikin alan konsertit ja tapahtumat koko maassa.

http://svamuli.fi/ilmoita-tapahtumasta/

3) Vanhojen kosketinsoitinten kartoitus. Tänne pyydetään vastauksia kaikilta, jotka omistavat, käyttävät tai tuntevat cembaloita, pikku-urkuja, klavikordeja, fortepianoja tai muita vanhan musiikin toimintaan liittyviä kosketinsoittimia. Lisätietoja linkin takaa löytyvässä kuvauksessa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCHJvrUSCFNntOISB3BU-be2lKe2puiWyFWE5lxcB1HJGgg/viewform